AİLE HUKUKU


 Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir. Kayıtlı ya da kayıtsız yaşam arkadaşlıkları da aile hukukunun konusu içinde yer alır. Kayıtlı yaşam arkadaşlığı Türk hukukunda düzenlenmemiştir. Evlilik dışı yaşam arkadaşlığına bağlanan herhangi bir hak bulunmaz, bununla birlikte çocuklar ister evlilik içinde ister evlilik dışında doğsun eşit haklardan yararlanır.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 • Aile Mahkemelerinde davacı ve davalı vekili olunması
 • Koruma ve uzaklaştırma kararı tedbirlerinin alınması
 • Aile Konutuna Aile şerhi tedbiri alınması
 • Evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların satılmaması,devredilmemesi için tedbirlerin alınması
 • Çocuğun teslimi ve görüş hakkının sağlanması
 • Eş’in çocuklara ve eşine karşı tehdit ve şiddetine karşın suç duyurusunda bulunulması,tedbir ve uzaklaştırma kararı alınması
 • Dava, cevap,delil ve bilirkişi raporlarına itiraz dilekçesi hazırlanması
 • Mal rejimi tasfiyesinde keşiflere hazırlanma ve katılma
 • Nafakanın bağlanması ve icra kanalıyla tahsili
 • Nafaka borcunu ödememekten dolayı ceza davası açılması
 • Maddi ve manevi tazminatların icra kanalıyla tahsili
 • Ev eşyalarının ve malların tespiti işlemleri
 • Anlaşmalı boşanma davası protokolü hazırlanması
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması
 • Yabancı ülke mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
 • Anlaşmalı Boşanma Davası
 • Çekişmeli Boşanma Davası
 • Nafaka Davaları
 • Ziynet eşyası alacağı davası
 • Evlilik birliğinin sona ermesinden kaynaklanan eşya davaları 
 • Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları
 • Velayet Davaları
 • Babalık ve Soy bağının Reddi Davaları
 • Vesayet Davaları
 • Evlat Edinme Davaları
 • Evlenmeye İzin Verilmesi İstemli Davalar
 • Evlenme İşleminin İptali veya Yokluğuna Dair Davalar
 • Ailenin Korunması Hakkında Kanun Kapsamındaki Tedbir Talepleri Başta Olmak
 • Üzere Aile Hukuku’na İlişkin Tüm İhtilaflar