BİLİŞİM VE İNTERNET HUKUKU


Bilişim, bilgi ve teknolojinin ortak kullanımı sonucu üretilenlerdir. Bilişim hukuku, bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar vermesini önlemek için ortaya çıkarılmış bir hukuk dalıdır. Kişisel verilerin korunması özellikle son zamanlarda gündemde olan ve önemi günden güne artan konulardan biridir. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, içerik itibariyle belirli suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verileceği düzenlenmiştir. Günümüzde en çok dava konusu olan erişimin engellenmesi konularından biri de kişilik hakkının ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi meselesidir. İnternet ortamında yapılan yayının kişilik haklarını ihlal etmesi halinde erişimin engellenmesi söz konusu olabilir. 

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişme, bilişim sistemlerinin çeşidini ve kullanım sayısını arttırmakta olup, beraberinde değişik yöntemlerle işlenebilen suç tiplerini de ortaya koymaktadır. Bilişim suçları modern çağın en hızlı ve kolay işlenen ve çeşitlenen suçlarını oluşturmaktadır. Çünkü bilişim suçlarını önlemek için etkin önleyici güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi yönünde bilişim sistemlerini kullanan şirketler ve bankalar tarafından yeterince önlem alınmaması bu suçların artmasına neden olmaktadır. ( Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık/ Sahtecilik/ Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması/ Ticari Sırların Çalınması/ Hacking vs.) Ofisimiz adli bilişim alanında uzman avukatlar tarafından bu alanda hizmet vermektedir.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 • Bilişim hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi,
 • Bilgi Teknolojileri alanında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması,
 • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi,
 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması,
 • İnternet yoluyla oluşan hak ihlallerin takibi ve bunların önlenmesi,
 • Elektronik sözleşmelerin hazırlanması,
 • Bilgisayar programları ve internet üzerinden yayınlarla ilgili telif hakkı uyuşmazlıklarının çözümlenmesi,
 • Bilişim suçlarına ilişkin yargılamalarda hukuki destek verilmesi.
 • Bilişim suçları ve bilişim vasıtalı suçlar
 • Sosyal ağlarda ve internette kişilik hakları
 • İnternet bankacılığı uygulama ve uyuşmazlıkları
 • Alan adı (domain) uyuşmazlıkları
 • Web sitelerine erişim engellemeleri
 • Kişisel verilerin korunması
 • İnternet ortamında telif hakları
 • İnternet ortamında haksız rekabet
 • İnternet ortamında markanın korunması
 • Elektronik ticaret hukuku
 • İnternet ortamında tüketici hakları