ENERJİ VE MADENCİLİK HUKUKU


Sanayi ve Teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerden sonra Enerji son zamanların en önemli konusu halinde gelmiştir. Geçmişte toprak ve altın için savaşan ülkeler artık stratejilerini bile Enerjiye göre belirlemektedir. Enerjinin ülkeler açısından önemi oldukça hayatidir. Enerji kaynaklarının azalması, Mevcut enerji kaynaklarının tüketimin oldukça hızlı bir seviyede olması ulusal ve uluslar arası bazda kurallar konulması ihtiyacını getirmiştir. Enerji Hukuku ile ilgili Türk Hukukundaki Ana Kanunlar 4628 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu”, 4646 sayılı “Doğalgaz Piyasası Kanunu”, 5015 Sayılı “Petrol Piyasası Kanunu” ve 5307 sayılı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu”dur.

Enerji Hukuku enerji kaynaklarının tespiti, kullanımı, üretimi ve çıkarılması konularında ayrıntılı kurallar koyan ve bu kurallara uymamanın yaptırımını belirleyen hukuk dalıdır. Fakat enerji hukukunun alanı oldukça geniştir. Enerji Hukuku birçok hukuk dalıyla da iç içe geçmiştir. İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku v.b hukuk dallarında da Enerji Hukukunun kavramlarına rastlamak mümkündür.

Enerji sektöründe Büromuzun verdiği bazı hizmetler aşağıdaki gibidir:

•   Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve lisans tadilleri

•   EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi

•   Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, bu şirketlerin hisse devirleri

•   Emission reduction purchase agreement (ERPA),

•   İmtiyaz sözleşmeleri hazırlanması,

•   Sondaj, üretim ve rehabilitasyon sözleşmeleri,

•   Üretim paylaşım sözleşmeleri, vergi dağıtım sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri,

•   Enerji santrallerinin inşaat anlaşmaları

•   Türbin alımı anlaşmaları

•   Kömür tedarik anlaşmaları ve diğer enerji ile ilgili enerji anlaşmalarının hazırlanması gibi konularda faaliyet göstermektedir.