İCRA VE İFLAS HUKUKU


İcra İflas Hukuku, alacaklı kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun bir şekilde tahsil edilebilmesi adına gerçekleştirilecek talep ya da talepler sonucunda devreye girecek adli sürecin nasıl işleyeceğinin belirlendiği hukuk dalıdır. Alacaklının borcunun tahsil edilebilmesi adına devlet zoruna başvurması sonucunda borçluya ait olan taşınır ve taşınmaz mallara yasa kapsamında belirlenmiş şartlar neticesinde el konulabilir.

Şahıs ve şirketleri oldukça yakından ilgilendiren, banka ya da diğer kurumlara olan borçlarının ödenmemesi halinde karşılaşılan güçlükler nedeniyle sık sık gündeme gelen bir hukuk dalıdır. Alacaklı kişi İcra ve İflas Hukuku kapsamında borcunun tahsilatını gerçekleştirebilmek adına icra takibi ve sair yöntemlere başvurabilir fakat sürecin iflas yoluyla da sonuçlanması mümkündür. Ateş Hukuk ve Danışmanlık, borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarına el konulabilmesi adına gerekli adli sürecin nasıl işlediğine dair gerekli tüm detayları paylaşmakla birlikte müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz. Büromuz ihtiyaçlarınız için başta Avukat Tuncay Ateş olmak üzere tüm avukat kadromuzla sizlere alacağınıza ulaşmanız noktasında icra iflas hukukunun tüm imkanlarını kullanarak destek vermekteyiz.

Alacaklı kişilerin büromuza borçlu kişi ya da kurumdan borcunun tahsil edilemediği yönünde bir başvuruda bulunması ve süreç hakkında bilgi talep etmesi sonucunda süreç hakkında alacaklıya aktarılması gereken tüm detayları paylaşarak sürecin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması adına davayı yakinen takip etmekteyiz. 

İcra İflas alanında sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 • İcra ceza davaları
 • İflas davaları
 • İflas ve icra itiraz davaları
 • İflasın ertelenmesi davaları
 • İhalenin feshi davaları
 • İhtiyadi haciz davası
 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
 • İtiraz ve itirazın iptali davaları
 • İstirdat davaları
 • İstihkak davaları
 • Menfi tespit davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • İflas masasına kayıt
 • İcra ihalelerine katılma
 • Alacağın icra masasına kaydettirilmesi
 • İflas erteleme işlemlerinin düzenlenmesi
 • Şirketlerin iflas durumlarının değerlendirilmesi
 • Şirket borç durumlarının belirlenmesi
 • Şirket kurtarma çalışmaları
 • İyileştirme projelerinin düzenlenmesi
 • Anlaşmaların düzenlenmesi
 • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi
 • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında plan taslağının oluşturulması