SAĞLIK HUKUKU


Hukuk Büromuz tarafından müvekkillerimize Sağlık Hukuku alanında uzman bir kadro ile sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Ayrıca İlaç Hukuku alanında, ilaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme imalatçısı şirketler, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarına danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir. Özellikle ilaç şirketlerinin ilaç hammaddelerine ve üretim, dağıtım, distribütörlük, klinik araştırmalarına ilişkin sözleşmelerinin hazırlanması, düzenlemesi konularında hukuki destek verilmektedir.

Sektörle ilgili olarak ilaç patentleri ve markalardan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi yapılmakta, buna ek olarak patent ve marka tescil işlemleri de yürütülmektedir.

Bu alanda sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması
 • İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması
 • Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması
 • İlaç dağıtım distribütörlük sözleşmeleri hazırlanması
 • Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
 • İlaç sektörüne ilişkin muhtelif danışmanlık sözleşmeleri hazırlanması
 • İlaç patentleri ve markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin hukuksal danışmanlık
 • Tehlikeli atıkların/ambalajların bertaraf/geri dönüşüm sözleşmeleri hazırlanması
 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili hukuksal danışmalık
 • Formasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının tescil süreçlerinin takibi
 • Sektördeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıklardan doğan hukuksal hizmetler