ŞİRKETLER HUKUKU


İstanbul’da faaliyet gösteren Ateş Hukuk ve Danışmanlık, kadrosu ile Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları  ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız şirketler hukuku işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde hukuki destek sağlanması sürecinde müvekkillerimizin yanındadırlar.

Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok anonim şirketin, limited şirketin, şubelerinin, irtibat bürolarının kurulması; yönetim kurulu toplantılarına yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırımı ile azaltımı gibi süreçler Şirketler Hukuku kapsamında yürütülmektedir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında, şirketler bu beş farklı türde kurulabilse de Anonim şirketler ile Limited şirketler,  hem küresel ekonomide hem de Türkiye’de en sık tercih edilen şirket türleridir. Bu iki şirket de, asgari tek ortakla kurulabilmektedir. Ortakların sorumluluğu ancak koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Limited şirket asgari 10 bin TL, anonim şirket ise 50 bin TL sermaye ile kurulabilmektedir. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayesinin ise en az 100 bin TL olması gerekmektedir. Hem anonim şirketlerde hem de limited şirketlerde ortakların tamamının veya bir kısmının yabancı uyruklu olmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Her ne kadar asgari sermaye gibi bazı mali eşikler ve organlar birbirinden farklı olsa da, anonim şirket veya limited şirket kurmak için izlenen usul hemen hemen aynıdır.

Ateş Hukuk ve Danışmanlık'ın "Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku" ekibi ile vekalet hizmetlerinin yanı sıra kurumsal hukuki danışmanlık hizmeti sağladığı alanlardan bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Birleşme ve Devralma
 • Ortak Girişimler ve Stratejik Ortaklıklar
 • Sıkıntılı Şirket İşlemleri
 • Bölünmeler
 • Due Dilligence
 • Yeniden Yapılandırma
 • Sözleşmeler
 • Varlık Satışları
 • Özel Sermaye İşlemleri ve Yatırımları
 • Ana Sözleşme
 • İmza Sirküleri & İç Yönergeler
 • Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantıları
 • Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşu
 • Şirket Kuruluşu
 • Ulusal ve Yabancı Şirketlerin Kuruluşu
 • Yabancı şirketlerin ülkemizde ki kurulusu
 • İrtibat bürolarının kurulması
 • Türk Ticaret Kanununa Uygunluk Eğitimi
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları
 • Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, Müzakeresi ve Tadili
 • Gizlilik Sözleşmeleri
 • Sermaye Piyasaları Uyum Süreçleri
 • Elektronik Ticaret
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Uyum Süreçleri
 • Franchising/Bayilik İşlemleri