TİCARET HUKUKU


Ticaret hukuku, hukukun ticaretle alakalı olarak tüm mevzuatlarını ve kurallarını kapsayan bir alt dalı olmaktadır. Bunun yanında sermaye piyasası kanunu, banka kartları ve kredi kartları kanunu da ticaret kanunun kapsamı içerisinde yer almaktadır. Ticaret kanunu bireyler ile şirketler arasındaki ilişkileri de düzenlemektedir. Ticaret kanunda bulunan temel kavramlar tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acentelik ve ticari ortaklıkların tanımlarını yapmaktadır. Kanunlarda ticaret ortakları olarak kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif ortaklıkları belirtilmektedir. Ayrıca kanunlarda ticari belgeler ile alakalı olarak kıymetli evrak olarak evrak ve belgeler sıralanmıştır. Kanunlarda kıymetli evraklar olarak poliçe, bono, çek, emtia senetleri ve taşıma senetleri belirtilmektedir.

Ticaret Kanunda bulunan 4. Madde içerisinde temel ticari davalar ve çekişmesiz yargı işleri düzenlenmiştir. Bu konuda açılabilecek olan ticari davalar sadece bu maddelerde belirtilenler kadar olmamaktadır. Bunun yanında açılacak her ticari davanın konusunu da oluşturmamaktadır. Ticaret Kanunda davaların konusunun tespit edilmesinde ticari ilişkinin kavramı yerine tacir ile ticari işletme kavramları üzerinden hareket edilmektedir. Açılacak ticari davalar konularında şirketlerdeki pay sahiplerinin aralarında bulunan ihtilaflar, şirketlerin yöneticilerinin sorumlulukları ve yükümlülükleri ile alakalı davalar ve iş hukuku davaları da bu kapsamda sayılabilmektedir. 

Ticaret hukuku konusunda açılması planlanan davaların çok daha hızlı bir şekilde sonuçlanması ve davanın sonucunun istenilen yönde çıkmasının istenmesi durumunda konusunda deneyimli ve başarılı bir ticaret hukuku avukatından yardım alınmalıdır. Ticaret davalarında hak kayıplarının olmaması ve sorunsuz bir şekilde temsil edilerek tüm hakların alınabilmesi konusunda da bir avukata ihtiyaç duyulmaktadır. Hukuk oldukça kapsamlı ve zordur. Usuller ve şekiller oldukça önemlidir. Davalarda dikkat edilmesi gereken birçok konu bulunmaktadır. Oldukça teknik olunması gereken bu konularda deneyimli bir avukat tarafından temsil edilmek ve tüm davanın onun tarafından yönetilmesinin sağlanması oldukça önemli olmaktadır.

Ticaret hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetler şunlardır:

 • Ticari işletmenin alacak davaları
 • Marka ve patent başvuru davaları
 • Haksız rekabet davaları
 • Ticaret unvanı tecavüzleri ve önlenmesi davaları
 • İflas ve iflas erteleme davaları
 • Vergi hukukundan doğan davalar
 • Tüketici hukukundan doğan davalar
 • Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler
 • Ticari anlaşmaların müzakere edilmesi ve taslak aşamalarındaki danışmanlık
 • Ortaklık anlaşmaları
 • Kredi anlaşmaları
 • İmtiyaz, acentelik ve bayilik konusundaki sözleşmeler
 • Kıymetli evrak, senet ve çek alacaklarının icra yoluyla tahsili
 • Danışmanlık, yönetim ve hizmet sözleşmeleri
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması
 • Sermaye artırımı ve azaltmaları
 • Tasfiye
 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Şirket ana sözleşmesinin ve hissedarlar sözleşmesinin hazırlanması