YABANCILAR HUKUKU


Yabancılar hukukunun konusu, yabancı gerçek ve tüzel kişilerdir.
Yabancı kişi, bulunduğu ülkenin hakimiyetindedir. Vatandaşı bulunduğu devletin diplomatik himayesine sahiptir. Yabancılar hukuku, kuralları ile milletlerarası antlaşmalarla tespit edilen haklardan daha az hak verilirse yabancının vatandaşı olduğu devlet diplomatik himaye yoluna başvurur.

Yabancı kavramına girenler:
1) Vatansızlar: Hiçbir devletin vatandaşı olmayanlar.
2) Mülteci: Vatandaşı olduğu devlette olan siyasi olaylar sonucunda onu terk etmiş ve başka bir devletin vatandaşlığına geçmemiş olan kişi.
3) Azınlıklar: Bir ülkede yaşayan ortak dil, din, kültür dolayısıyla çoğunluğa göre farklı olan kişiler. Bunlar bulundukları devletin vatandaşıdırlar.
4) Muhacirler: Türkiye’ye yerleşmek maksadıyla dışarıdan gelen Türk soyundan olan ve Türk kültürüne bağlı kimselerdir.

Türkiye’ye yurtdışından gelen ve tabi oldukları hukuk dalı vatandaşlık hukuku dur. Vatandaşlık başvuruları son dönemde çok ciddi artış göstermiş olmakla birlikte yabancıların Türkiye’de çalışma ve yerleşme hakkı başta olmak üzere tatbik edilen mevzuatlar ve buna bağlı olarak uygulamada zorluklar doğmaktadır.

Yabancıların Türkiye’de kullanabileceği haklarından bazıları aşağıda sıralanmıştır;

* Gayrimenkul Edinme Hakkı
* Yabancı Sermayeli Şirket Kurma, Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı
* Miras Hakkı
* Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları
* Yabancıların Türkiye’de Çalışması, Çalışma İzni
* Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma ve Sosyal Güvenlik Hakları
* Eğitim Hak ve Özgürlüğü ve vatandaşlık hukuku
* Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü
* Sözleşme Yapma Hakkı
* Basın Özgürlüğü
* Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü
* Kişi Dokunulmazlığı