İş Hukuku Açısından İbra Sözleşmesinin Niteliği


2019-09-25 05:09:24

İş Hukuku Açısından İbra Sözleşmesinin Niteliği


Türk Borçlar Kanunu madde 420 hükmü ile ceza koşulu ve ibra başlığı altında hizmet sözleşmelerinde cezai şart ve ibraname konusu ele alınmıştır. İbra, borçluyu henüz borcu ifa etmeden borcundan kurtarmak hususunda borçluyla alacaklının anlaşması anlamına gelir. Başka bir ifade ile, tarafların aralarındaki mevcut bir borcu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaya ve bu suretle borçluyu borcundan kurtarmaya yönelik olarak anlaşmayı ifade eder. Bu çerçevede ibra ile borç, doğrudan doğruya ve kesin olarak ortadan kalkar. Türk Borçlar Kanunu ise m. 132 hükmü ile ibra kurumunu genel hükümler içinde açıkça düzenlemiştir. Buna göre «Borcu doğuran işlem, kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir.» Uygulamada bazı zamanlarda alacaklının, alacağının geri kalan kısmından veya başka alacaklarından borçluyu kurtarmayı düşünmeksizin geniş kapsamlı olarak ‘ibraname’ adı altında belgeler imzaladığı görülmektedir. Bunların gerçekte tahsil edilen alacak miktarı için verilmiş olduğu göz önünde tutularak makbuz olarak değerlendirilmesi mümkündür.

İbra Nedir?

Türk Borçlar Kanunu genel hükümler düzenlemesinde (m. 132) ibra, alacağın kendisi üzerinde doğrudan etki doğurup var olan alacağı kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmaktadır. İbranın alacak üzerinde doğrudan etki doğurması sebebiyle söz konusu hukuki işlem, bir tasarruf işlemidir. Bununla beraber alacak hakkından alacaklının tek taraflı feragati mümkün olmayıp, borçlunun ibrayı kabul etmesi gerekmektedir. O halde söz konusu hukuki işlem sözleşmesel nitelikte bir tasarruf işlemi olup tarafların bu konuda anlaşması gerekir. Görüldüğü gibi ibra, borcun sona ermesini sağlayan özel bir sona erme sebebidir bu çerçevede, borç ilişkisini değil, sadece münferit borcu sona erdirmektedir. Buna göre, borç ifa ile kendiliğinden sona ermemekte; borcun sona ermesi için, tarafların bunu sağlayacak ibra hususunda anlaşma yapmaları ve şüphesiz bu anlaşmanın güven teorisi uyarınca tarafların davranışlarına verilen anlamla uyumlu olması gerekmektedir. İbranın geçerliliği açısından tarafların hangi borcun sona erdirildiğine ilişkin iradelerinin anlaşılır olması yeterli olup, ayrıca ibra edilen alacağın ve miktarının belirlenmesi aranmamaktadır.

İlginizi çekebilir:  Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk

İş Hukuku Açısından İbra Sözleşmesi Nedir?

Belirtildiği gibi ibra, bir borcun ifa edilmeden sona ermesi olup ifa dışı özel bir sona erme nedenidir. İş Hukuku açısından da ibra, alacaklı konumundaki işçinin borçlu konumundaki işverene karşı sahip olduğu alacaklarının tamamını ya da bir kısmını ortadan kaldıran bir sözleşme olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte yargı kararlarında da belirtildiği üzere, işçi emeği karşılığı aldığı ücret ve diğer parasal hakları ile ailesinin ve kendisinin geçimini sağlamakta, dolayısıyla nedensiz yere tek geçim kaynağı olan ücret ve işçilik haklarından işvereni ibra etmesi kural olarak hayatın olağan akışına uymamaktadır. İş Hukuku uyarınca ibra sözleşmesi yapılabilmesi için de şüphesiz ibra edilecek alacağın doğmuş olması gerekmektedir. Yeni düzenleme öncesinde de ileride ortaya çıkabilecek alacakların ibranın konusu olamayacağı öğretide kabul edilmişti. Yani, ibraname ancak geçmişte doğmuş alacaklar için geçerlidir bu demektir ki, gelecekte oluşacak işçi alacakları açısından düzenlenemez. Belirtilmelidir ki; ibranamenin alacaklının ibra edilecek alacağını almadığı halde borçlunun borcundan kurtulmasına ilişkin bir tasarruf işlemi olması nedeniyle, ibranın geçerliliği için tarafların tasarruf ehliyeti ve yetkisi de bulunmalıdır.

İbranamenin Geçerlilik Koşulları Nelerdir?

  1. İbra sözleşmesi yazılı yapılmalıdır.
  2. İbra sözleşmesi iş sözleşmesinin sona ermesinden en az bir ay sonra yapılmış olmalıdır.
  3. İbra sözleşmesinde her bir alacak kalemi tür ve miktar olarak ayrı ayrı belirtilmelidir.
  4. İbra sözleşmesi sebebiyle yapılacak ödemeler tam olarak ve banka aracılığıyla yapılmak zorundadır.

İbra Sözleşmesi Nasıl Kurulur?

İbra sözleşmenin geçerlilik kazanması, alacaklı ve borçlu durumdaki kişilerin ya da onların temsilcilerinin iradelerinin birbirine yönelmesi ve ibra konusunda bu iradelerin uyuşmuş olmasını gerektirir. Bu nedenle, diğer sözleşmelerde olduğu gibi ibra sözleşmesinin yapılabilmesinde de icap ve kabulün varlığı aranır. İcapta bulunacak kişi, hukuki ilişkinin tarafı olmalıdır. Yani iş kazasına uğrayan işçi, ölmüş ise hak sahipleri ve tazminatla yükümlü olan işverendir. İlk bakışta alacaklı olan işçinin bu icabı yapacağı mantıklı bir çıkarım gibi görünmekte ise de, borçlu işverenin de bu icabı yapmasına bir engel yoktur. İcabın en doğal şekli sağlar arasında olmasıdır. Ancak bunun ölüme bağlı bir tasarruf yoluyla yapılması da mümkündür.
Yorum Yazınız
Eric

Hey, my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at avtuncayates.com. - They hang out for a minute to check it out. “I’m interested… but… maybe…” - And then they hit the back button and check out the other search results instead. - Bottom line – you got an eyeball, but nothing else to show for it. - There they go. This isn’t really your fault – it happens a LOT – studies show 7 out of 10 visitors to any site disappear without leaving a trace. But you CAN fix that. Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know right then and there – enabling you to call that lead while they’re literally looking over your site. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better! Plus, now that you have their phone number, with our new SMS Text With Lead feature you can automatically start a text (SMS) conversation… so even if you don’t close a deal then, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. Strong stuff. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=avtuncayates.com


346971

<a href=http://cialiswwshop.com/>generic cialis</a>


Star

You're not going to want to pay for ads anymore once you've seen this: https://bit.ly/new-way-to-advrtise


Uwe

You should check this out before you spend another dime advertising your site: https://bit.ly/dont-pay-for-ads


868371

<a href=https://vscialisv.com>buying cialis online safely


Steve

Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service which we feel can benefit your site avtuncayates.com. Check out some of our existing videos here: https://www.youtube.com/watch?v=ivTmAwuli14 https://www.youtube.com/watch?v=uywKJQvfeAM https://www.youtube.com/watch?v=oPNdmMo40pI https://www.youtube.com/watch?v=6gRb-HPo_ck All of our videos are in a similar animated format as the above examples and we have voice over artists with US/UK/Australian accents. We can also produce voice overs in languages other than English. They can show a solution to a problem or simply promote one of your products or services. They are concise, can be uploaded to video such as Youtube, and can be embedded into your website or featured on landing pages. Our prices are as follows depending on video length: 1 minute = $189 1-2 minutes = $339 2-3 minutes = $449 *All prices above are in USD and include an engaging, captivating video with full script and voice-over. If this is something you would like to discuss further, don't hesitate to get in touch. If you are not interested, simply delete this message and we won't contact you again. Kind Regards, Steve


Eric

Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - avtuncayates.com - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty cool. But if you don’t mind me asking – after someone like me stumbles across avtuncayates.com, what usually happens? Is your site generating leads for your business? I’m guessing some, but I also bet you’d like more… studies show that 7 out 10 who land on a site wind up leaving without a trace. Not good. Here’s a thought – what if there was an easy way for every visitor to “raise their hand” to get a phone call from you INSTANTLY… the second they hit your site and said, “call me now.” You can – Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re literally looking over your site. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better! That’s why we built out our new SMS Text With Lead feature… because once you’ve captured the visitor’s phone number, you can automatically start a text message (SMS) conversation. Think about the possibilities – even if you don’t close a deal then and there, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. Wouldn’t that be cool? CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=avtuncayates.com


Eric

Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website avtuncayates.com to generate more leads. Here’s how: Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at avtuncayates.com. Talk With Web Visitor – CLICK HERE http://talkwithcustomer.com for a live demo now. And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way. If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today! Try Talk With Web Visitor and get more leads now. Eric PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them! Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=avtuncayates.com


615736

<a href=https://gcialisk.com>buying cialis online usa


Eric

Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website avtuncayates.com to generate more leads. Here’s how: Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It signals you as soon as they say they’re interested – so that you can talk to that lead while they’re still there at avtuncayates.com. Talk With Web Visitor – CLICK HERE http://talkwithcustomer.com for a live demo now. And now that you’ve got their phone number, our new SMS Text With Lead feature enables you to start a text (SMS) conversation – answer questions, provide more info, and close a deal that way. If they don’t take you up on your offer then, just follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. The difference between contacting someone within 5 minutes versus a half-hour means you could be converting up to 100X more leads today! Try Talk With Web Visitor and get more leads now. Eric PS: The studies show 7 out of 10 visitors don’t hang around – you can’t afford to lose them! Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=avtuncayates.com


Eric

Hey, my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at avtuncayates.com. - They hang out for a minute to check it out. “I’m interested… but… maybe…” - And then they hit the back button and check out the other search results instead. - Bottom line – you got an eyeball, but nothing else to show for it. - There they go. This isn’t really your fault – it happens a LOT – studies show 7 out of 10 visitors to any site disappear without leaving a trace. But you CAN fix that. Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know right then and there – enabling you to call that lead while they’re literally looking over your site. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. Time is money when it comes to connecting with leads – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later can be huge – like 100 times better! Plus, now that you have their phone number, with our new SMS Text With Lead feature you can automatically start a text (SMS) conversation… so even if you don’t close a deal then, you can follow up with text messages for new offers, content links, even just “how you doing?” notes to build a relationship. Strong stuff. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now… don’t keep them waiting. CLICK HERE https://talkwithwebvisitors.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitors.com/unsubscribe.aspx?d=avtuncayates.com


Test
2019-10-20 17:21:48

Teeest

915447

<a href=http://sscialisvv.com/>cialis order online